Harmonogram działań

HARMONOGRAM ZADAŃ  REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:
„Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie promują zdrowy styl życia”
Wrzesień
1.       Badania diagnozujące poziom wiedzy gimnazjalistów i ich stosunek do zdrowego odżywiania.
2.       Wyłonienie spośród uczniów grup zadaniowych i liderów do realizacji projektu.
3.       Uruchomienie i prowadzenie na stronie internetowej gimnazjum szkolnego bloga  „ Apetyt na zdrowie” na którym liderzy zespołów będą umieszczać relacje ze swoich zadań.
(wrzesień –grudzień, kontynuacja po zakończeniu projektu)
Październik
4.       Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu dla uczniów do gospodarstwa ekologicznego
 „Ekorab” w Jasieniu, pow. Staszów.
5.       Warsztaty edukacyjno – plenerowe dla gimnazjalistów we współpracy ze Stowarzyszeniem „Sandomierski Szlak Jabłkowy”: wizyta w ekologicznym sadzie, tłoczni soków rodziny Osowskich „Sam Ray” w Polanowie, zapoznanie się z procesem produkcji naturalnych soków z lokalnych owoców i warzyw oraz ich degustacja, plener malarski na tle sadu z jabłkiem
 w roli głównej.
6.       Nawiązanie współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – przeprowadzenie przez uczniów klas gastronomicznych warsztatów dla gimnazjalistów dotyczących zdrowego żywienia, obejmujących teorię i praktykę przygotowywania zdrowych
 i smacznych posiłków.
7.       Organizacja spotkań dla uczniów z dietetykiem na temat znaczenia racjonalnego odżywiania w okresie dojrzewania, określanie współczynnika BMI.
8.       Zorganizowanie spotkania z dietetykiem dla rodziców „Jak prawidłowo komponować posiłki
 i unikać pułapek żywieniowych?”
9.       Zdrowe odżywianie wspomagane przez ruch – zorganizowanie cyklicznych zajęć fitness
i nordic walking dla uczniów gimnazjum (październik – grudzień)
Listopad
10.   Zorganizowanie spotkania szkoleniowego dla pracowników stołówki szkolnej poświęconego komponowaniu pełnowartościowych posiłków, wypracowanie jadłospisu dziesięciodniowego.
11.   Warsztaty dla uczniów – nauka tworzenia szybkich, zdrowych posiłków pod okiem kucharza, połączona z przygotowaniem i  degustacją II śniadania dla społeczności szkolnej.
12.   Współpraca z Agencją Rynku Rolnego w mechanizmie „Administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” – przyjęcie partii owoców i warzyw, przekazanie ich uczniom i rodzicom (listopad – grudzień)
13.   Organizacja akcji „Tydzień Promocji Zdrowia” pod hasłem „Apetyt na zdrowie” obejmującej:
·         Prezentacje doświadczeń zdobytych przez poszczególne grupy zadaniowe,
·         „Moje rodzinne gotowanie” – konkurs dla uczniów i rodziców gimnazjum,
·         Konkurs kulinarny „Master chef Junior”
·         Konkurs plastyczny na koszulkę z  logo promującym zdrowy styl życia.
·         Wykonanie i prezentacja makiety najnowszej piramidy żywienia.
Grudzień
14.   Wystawa plastyczno –fotograficzna z realizacji projektu.
15.   Opracowanie i opublikowanie folderu podsumowującego realizację projektu.
16.   Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów gimnazjum oceniającej wzrost poziomu wiedzy
na temat zdrowego odżywiania w porównaniu do początku projektu.

17.   Kampania  środowiskowa podsumowująca projekt pod hasłem „Uczniowie Gimnazjum nr 1
w Piekoszowie promują zdrowy styl życia”
.